transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

V som i Verklighet. Olof Lagercrantz och idealpolitikern

Författare och institution:
Stina Otterberg (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, s. 179-194
ISBN:
978-91-7139-812-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I artikelns första del förtydligar jag Lagercrantz bild av Olof Palme och för en diskussion kring hur hans litteratursyn formar hans uppfattning av "idealpolitikern". Artikelns andra del är en nyläsning av den omdiskuterade Kinaresan som Lagercrantz företog i början av sjuttiotalet. Utifrån min tolkning skisserar jag en "politisk poetik", en romantisk hållning hos Lagercrantz som bygger på idén att litteraturen föregår livet och att diktaren bär på en gudomlig gnista. Denna litteratursyn får konsekvenser för Lagercrantz politiska ställningstagande till Kinaprojektet, eftersom Mao Zedong också är poet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Olof Lagercrantz, Olof Palme, Mao Zedong, Lev Trotskij, Aeneiden, litteratur och politik, Dagens Nyheter.
Postens nummer:
73559
Posten skapad:
2008-09-04 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007