transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans.

Författare och institution:
Hasse Walum (-); Lars Westberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Susanne Henningsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Jenae Neiderhiser (-); David Reiss (-); Wilmar Igl (-); Jody M. Ganiban (-); Erica L. Spotts (-); Nancy L. Pedersen (-); Elias Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Paul Lichtenstein (-)
Publicerad i:
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105 ( 37 ) s. 14153-14156
ISSN:
1091-6490
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Pair-bonding has been suggested to be a critical factor in the evolutionary development of the social brain. The brain neuropeptide arginine vasopressin (AVP) exerts an important influence on pair-bonding behavior in voles. There is a strong association between a polymorphic repeat sequence in the 5' flanking region of the gene (avpr1a) encoding one of the AVP receptor subtypes (V1aR), and proneness for monogamous behavior in males of this species. It is not yet known whether similar mechanisms are important also for human pair-bonding. Here, we report an association between one of the human AVPR1A repeat polymorphisms (RS3) and traits reflecting pair-bonding behavior in men, including partner bonding, perceived marital problems, and marital status, and show that the RS3 genotype of the males also affects marital quality as perceived by their spouses. These results suggest an association between a single gene and pair-bonding behavior in humans, and indicate that the well characterized influence of AVP on pair-bonding in voles may be of relevance also for humans.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
73513
Posten skapad:
2008-09-04 09:43
Posten ändrad:
2012-04-13 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007