transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Råmjölk

[Uppsats på fördjupningskurs i humanekologi]

Författare och institution:
Margareta Rudbo (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Erica Ängmo (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Humanekologiska rapporter / Avdelningen för humanekologi, Göteborgs universitet, ISSN 0281-6695; nr 13
Antal sidor:
43
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Avdelningen för humanekologi, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1990
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
73487
Posten skapad:
2008-09-03 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007