transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intensiv medierrapportering efter busskraschen vid Rasbo-Uppsala

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 36 ) s. 2418-2420
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Busskrasch, skadeplats, massmedia, skaderapportering, trafikmedicin, helikoptrar
Postens nummer:
73484
Posten skapad:
2008-09-03 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007