transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Encouraging environmental driving: The journey towards a definition of "good" versus "bad" cars in the Swedish system of subsidies and classifications

Författare och institution:
Olle Hagman (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier); Martin Bae Pedersen (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publicerad i:
ICOHTEC Conference, Victoria, Canada, 5-10 Augusti 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
73448
Posten skapad:
2008-09-02 14:34
Posten ändrad:
2009-01-12 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007