transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk dagstidningsläsning 1986-2007

Författare och institution:
Mathias A. Färdigh (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Holmberg, Sören och Lennart Weibull (red), Skilda världar - Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle, s. 313-330
ISBN:
978-91-89673-14-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Dagstidningsläsning, flerkanalspublicering, morgontidningar, kvällstidningar, läsvanor
Postens nummer:
73365
Posten skapad:
2008-08-29 09:37
Posten ändrad:
2008-08-29 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007