transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Functional importance of individual rRNA 2'-O-ribose methylations revealed by high-resolution phenotyping

Författare och institution:
Jonathan Esguerra (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Jonas Warringer (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Anders Blomberg (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
RNA, 14 ( 4 ) s. 649-56
ISSN:
1469-9001
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ribosomal RNAs contain numerous modifications at specific nucleotides. Despite their evolutionary conservation, the functional role of individual 2'-O-ribose methylations in rRNA is not known. A distinct family of small nucleolar RNAs, box C/D snoRNAs, guides the methylating complex to specific rRNA sites. Using a high-resolution phenotyping approach, we characterized 20 box C/D snoRNA gene deletions for altered growth dynamics under a wide array of environmental perturbations, encompassing intraribosomal antibiotics, inhibitors of specific cellular features, as well as general stressors. Ribosome-specific antibiotics generated phenotypes indicating different and long-ranging structural effects of rRNA methylations on the ribosome. For all studied box C/D snoRNA mutants we uncovered phenotypes to extraribosomal growth inhibitors, most frequently reflected in alteration in growth lag (adaptation time). A number of strains were highly pleiotropic and displayed a great number of sensitive phenotypes, e.g., deletion mutants of snR70 and snR71, which both have clear human homologues, and deletion mutants of snR65 and snR68. Our data indicate that individual rRNA ribose methylations can play either distinct or general roles in the workings of the ribosome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
box C/D snoRNA, rRNA modification, 2'-O-ribose methylation, phenotypic profiling
Postens nummer:
73347
Posten skapad:
2008-08-27 22:00
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007