transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsten att konstruera marknader

Författare och institution:
Lars Norén (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Czarniawska, Barbara & Solli, Rolf (red), Modernisering av storstaden, s. 108-127
ISBN:
91-47-06297-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73341
Posten skapad:
2008-08-27 15:19
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007