transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perceived inflation and expected future prices in different currencies.

Författare och institution:
Tommy Gärling (Psykologiska institutionen); Amelie Gamble (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Economic Psychology, 29 s. 401-416
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
saknas
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
73329
Posten skapad:
2008-08-27 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007