transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Customer Accounting in Networks

Författare och institution:
Mikael Cäker (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning)
Publicerad i:
Workshop: Accounting in Business Networks, Stockholm, Sweden.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73325
Posten skapad:
2008-08-27 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007