transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Offentliga marknader och brukarinflytande

Författare och institution:
Lars Norén (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Kommunal ekonomi och politik, 4 ( 1 ) s. 7-29
ISSN:
1402-8700
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73317
Posten skapad:
2008-08-27 13:56
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007