transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychological risk factors associated with substance use in adolescents

Författare och institution:
Mattias Gunnarsson (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-05-07
Sammanfattning (abstract):
Saknas
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
73303
Posten skapad:
2008-08-27 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007