transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från balanserat styrkort till balanserad styrning: Fallet Halmstads Fastighets AB

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Anders Höier (-)
Publicerad i:
Kvalitet 01: Kvalitet i kommuner, landsting och stat, Göteborg, Sverige,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73283
Posten skapad:
2008-08-26 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007