transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Företagsledning och kvalitetssystem inom svensk industri

Författare och institution:
Lars Hansen (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 3 s. 263-276
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Kvalitetssystemet ISO 9000 har på senare år nått mycket stor spridning inom den svenska industrin. Att så har skett hänger intimt samman med en ökad fokusering på kvalitet över huvud taget där kvalitetsbegreppet har fått en delvis ny betydelse. I denna artikel beskriver Lars Hansen uppkomsten av det internationella kvalitetssystemet ISO 9000, dess innehåll och användning. Detta kopplas samman med utvecklingen av nya ledningsstrategier inom svensk industri. Den övergripande slusatsen är att införandet av ISO 9000 passar väl samman med de ingående elementen i den nya företagsledningsstrategin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Internationellt samarbete, ledarskap, företagsledning, kvalitet, standarder, ISO 9000
Postens nummer:
73274
Posten skapad:
2008-08-25 21:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007