transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ambiguous edgelands: Landscape studies beyond rural-urban divides and disciplinary trench-lines

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Etnologiska institutionen); Mattias Qviström (-)
Publicerad i:
Urban Forestry & Urban Greening, 7 ( 3 ) s. 143-144
ISSN:
1618-8667
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
73272
Posten skapad:
2008-08-25 18:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007