transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kor i naturen? Om landskapets vård och värde i Sverige och Australien

Cows in nature? Values in caring for the landscape in Sweden and Australia (English summary)

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Jönsson, Lars-Eric, Wallette, Anna & Wienberg, Jes (red): Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige, s. 137-147
ISBN:
978-91-7061-050-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam förlag
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
73271
Posten skapad:
2008-08-25 17:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007