transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Migration och asylrätt

Författare och institution:
Elisabeth Abiri (Institutionen för globala studier, studiet av mänskliga rättigheter)
Publicerad i:
Lindvert, Jessica & Isabell Schierenbeck (red), Jämförande politik, Stockholm: Liber, s. 15
ISBN:
978-91-47-08653-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
[Boken:] Detta är en lärobok i jämförande politik och policy. Här resonerar framstående forskare, från olika inriktningar inom fältet jämförande politik, kring aktuella samhällsproblem och bidrar med insikt från sina specialområden.

Jämförande politik behandlar frågor som traditionellt förknippas med ämnet- maktdelning, institutioner som länkar stat och medborgare, politiskt beslutsfattande, demokratiseringsprocesser och överstatlighet. Boken tar även upp jämförande policy- policyutveckling, policyförändringar och skillnader i styrsystem inom specifika sakområden; välfärd och ofärd, statstraditioner, tillit och socialt kapital, migration och medborgarskap.

Detta är en grundbok i jämförande politik men den kan även fungera som en handbok i hur man genomför jämförande analyser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
migration, asyl
Ytterligare information:
Om boken (Liber)
Postens nummer:
73266
Posten skapad:
2008-08-25 14:47
Posten ändrad:
2008-11-26 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007