transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epistemic encounters: Intra- and interdisciplinary analyses of human action, planning practices and technological change

Författare och institution:
Henrik Bruun (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Humanekologiska skrifter / Institutionen för globala studier, avdelningen för humanekologi, Göteborgs universitet, ISSN 0281-0727; nr 18
Antal sidor:
59
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Avdelningen för humanekologi, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-10-20
Tidpunkt för examination:
14.00
Lokal:
sal 120 Inst för tvärvet Brogatan 4 kl.10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
planning practices, technological change
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17009
Postens nummer:
73240
Posten skapad:
2008-08-25 11:08
Posten ändrad:
2011-03-21 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007