transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete.

Redaktör(er):
Kerstin Nilsson (Institutionen för vårdpedagogik)
ISBN:
91-44-03835-6
Antal sidor:
175
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Vårdpedagogik
Postens nummer:
73207
Posten skapad:
2008-08-22 16:27
Posten ändrad:
2008-08-22 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007