transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lindblad, S., Houtsonen, J., Lindblad, S., Sugrue, C., Dupont, M. (2007). Teachers Organising Their Work in an Era of Word-Wide Institutional Restructuring: A Comparative Study of Teachers in Finland, Ireland and Sweden. A contribution to the symposium “Atlantic Crossings: Comparative Conversations on Professional Cultures of Teaching and Institutional Restructuring as a World Movement” at the AERA 2007 meeting in Chicago, April 10-15.

Författare och institution:
Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Jarmo Houtsonen (-); C Sugrue (-)
Publicerad i:
AERA 2006 Proceedings,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education, international comparisons, teaching profession
Postens nummer:
73179
Posten skapad:
2008-08-21 18:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007