transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Product development in inter-organizational networks

Författare och institution:
Lars Norén (Företagsekonomiska institutionen); Flemming Norrgren (-); Lars Trygg (Institutionen för arbetsorganisation, Chalmers)
Publicerad i:
International Journal of Technology Management, Special Publication, 1995.,
ISSN:
0267-5730
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73159
Posten skapad:
2008-08-20 16:03
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007