transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parousia as Medicine: A Postcolonial Perspective on Mark and Christian Identity Construction

Författare och institution:
Hans Leander (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Identity Formation in the New Testament (ed. Bengt Holmberg and Mikael Winninge; Nordic New Testament Conference, Lund, August 2007; WUNT 227; Tübingen: Mohr Siebeck) , s. 223-245
ISBN:
978-3-16-149687-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Nya testamentets exegetik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Bible and Colonialism, Postcolonial theory, Catachresis, Tat-siong Benny Liew
Postens nummer:
73157
Posten skapad:
2008-08-20 15:56
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007