transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards panspectrocist competitive strategies? A nascent diagram for corporate assemblages

Författare och institution:
Karl Palmås (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
24th EGOS Colloquium: Upsetting organizations, 10-12 juli, Amsterdam.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73139
Posten skapad:
2008-08-20 13:54
Posten ändrad:
2016-03-22 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007