transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When actions constitute organization: Dynamics of sensemaking mechanisms in organization as on-going accomplishment

Författare och institution:
Tor Hernes (-); Kajsa Lindberg (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Academy of Management “The Questions We Ask”, Anaheim, California August 8-13, 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
73112
Posten skapad:
2008-08-19 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007