transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Misery as Corporate Mission: User Imagery at the Nightclub The Spy Bar

Författare och institution:
Niklas Egels-Zandén (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle); Ulf Ågerup (-)
Publicerad i:
M. W. Vilcox and T. O. Mohan (eds.) (2007) Contemporary Issues in Business Ethics. , s. 163-176
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nova Publishers
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Reprinted in L.A. Parrish (ed.) (2007) Business Ethics in Focus. Nova Publishers; 275-288 and forthcoming in Journal of Current Issues in Finance, Business, and Economics.
Postens nummer:
73080
Posten skapad:
2008-08-18 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007