transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Misery as Corporate Mission: User Imagery at the Nightclub The Spy Bar

Författare och institution:
Niklas Egels-Zandén (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Journal of Current Issues in Finance, Business, and Economics , 2 ( 1 ) s. 55-68
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Reprinted in L.A. Parrish (ed.) (2007) Business Ethics in Focus. Nova Publishers; 275-288, and M. W. Vilcox and T. O. Mohan (eds.) (2007) Contemporary Issues in Business Ethics. Nova Publishers; 163-176.
Postens nummer:
73078
Posten skapad:
2008-08-18 12:39
Posten ändrad:
2014-11-14 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007