transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relevance Lost in Corporate Responsibility Research: Getting Behind the Smokescreens through Academia-NGO Collaboration

Författare och institution:
Niklas Egels-Zandén (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
International Journal of Ethics (in press),
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Reprinted in L.A. Parrish (ed.) (2007) Business Ethics in Focus. Nova Publishers; 227-245.
Postens nummer:
73077
Posten skapad:
2008-08-18 12:35
Posten ändrad:
2010-03-08 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007