transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Havsförvaltning baserat på ekosystemansatsen – ett förslag till pilotprojekt: Förstudie med fokus på friluftsliv och bevarande av biodiversitet i Stockholms skärgård

Delrapport med institutionell analys, intressentanalys, fallstudietillämpning samt processrekommendationer och kommunala fallstudier

Författare och institution:
Andrea Morf (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Human ecology report series, ISSN 1403-8226 ; nr 2008:2
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Avdelningen för humanekologi, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
havsförvaltning, Stockholms skärgård
Ytterligare information:
English title: Marine management based on the Ecosystem Approach – Pilot Project Proposal. Preparative study with focus on recreation and conservation in the Stockholm archipelago. Institutional analysis, actor analysis, municipal case studies and recommendations for process. Report to Swedish EPA on governmental task 4/2006. Contact author for document.
Postens nummer:
73030
Posten skapad:
2008-08-15 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007