transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stommens biogasanläggning

25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning

Författare och institution:
Mathias Gustavsson (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Anders Ellegård (-)
ISBN:
ISSN 1401-4955
Antal sidor:
36
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Rapport RKA30
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna rapport syftar till att sammanfatta drifterfarenheterna från Stommens biogasanläggning. Om man önskar gå djupare ned i någon av detaljerna kring anläggningen så finns originalrapporter som behandlar bland annat byggnationen inklusive tekniska specifikationer samt laborationsförsök, motorförsök och drifterfarenheter de första tio åren tillgängliga på Internet: http://www.bioquest.se/ Nils Liljerups entusiasm rörande sin biogasanläggning och hans intresse att försöka dra erfarenheter från driften har möjliggjort denna studie. Dels har han villigt delat med sig av det material som han samlat in i alla år, dels har han tagit sig tid att sitta ned och prata om hur anläggningen fungerat. I och med att åren gått har även sonen Erik deltagit i driften av anläggningen. Nils fru Kerstin skall heller inte glömmas bort, hon har levt mitt i alla experiment, problem och succéer genom åren. De är de sanna experterna på biogas – stort tack för all hjälp!
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
biogas, Stommen, jordbruk, Sverige
Postens nummer:
73010
Posten skapad:
2008-08-15 10:35
Posten ändrad:
2008-12-05 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007