transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mucogingival therapy - Periodontal Plastic Surgery

Författare och institution:
Jan Wennström (Institutionen för odontologi); Giovanni Zucchelli (-); Giovan P Pini Prato (-)
Publicerad i:
Clinical Periodontology and Implant Dentistry, s. 955-1028
ISBN:
978-1-4051-6099-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Blackwell Munksgaard
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
72989
Posten skapad:
2008-08-14 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007