transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Short History of Economic Thought, 2nd edition

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Hans-Michael Trautwein (-); Richard Wundrak (-)
ISBN:
0-415-43885-3
Antal sidor:
118
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Abingdon, UK and New York, USA
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Ytterligare information:
Also available as ISBN 0-415-43886-1 (pbk) ISBN 0-203-89373-5 (ebk)
Postens nummer:
72881
Posten skapad:
2008-08-12 14:05
Posten ändrad:
2015-01-15 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007