transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Mucosa at Teeth and Implants

Författare och institution:
Jan Lindhe (Institutionen för odontologi); Jan Wennström (Institutionen för odontologi); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Clinical Periodontology and Implant Dentistry, s. 69-85
ISBN:
978-1-4051-6099-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Blackwell Munksgaard
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
72842
Posten skapad:
2008-08-11 15:46
Posten ändrad:
2008-08-14 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007