transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reformerna når inte alla handikapp

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Dagen den 3 juli 2008,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Intellektuellt handikappade, arbetsreformer
Postens nummer:
72801
Posten skapad:
2008-08-07 22:04
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007