transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etik i skolans vardag

Författare och institution:
Barbro Johansson (Centrum för konsumentvetenskap (CFK)); Eva Johansson (-)
Publicerad i:
I: Anders Persson (red). Skolkulturer,
ISBN:
9789144028804
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
72758
Posten skapad:
2008-08-05 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007