transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in Food Provision in Russian Households Since Perestroyka

Författare och institution:
Karin M. Ekström (Centrum för konsumentvetenskap (CFK)); Helena Shanahan (Institutionen för hushållsvetenskap); M Potapova (-); Marianne Pipping Ekström (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
International Journal of Consumer Studies , Volume 27, 2003 ( Issue 4 ) s. 294-301
ISSN:
1470-6423
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
konsumtion
Postens nummer:
72726
Posten skapad:
2008-08-05 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007