transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Revisiting the Family Tree; Historical and Future Consumer Behavior Research

Författare och institution:
Karin M. Ekström (Centrum för konsumentvetenskap (CFK))
Publicerad i:
Academy of Marketing Science Review, 2003 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
konsumtion
Postens nummer:
72723
Posten skapad:
2008-08-05 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007