transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Road From Musalla To Mosque. Some reflections on the pro¬cess of integration and institutionalization of Islam in Sweden

Författare och institution:
Åke Sander (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
W.A.R. Shadid & P. S. van Koningsveld, (Red:er.) The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe, s. 62-88
ISBN:
90-242-3078-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kok Publishing House
Förlagsort:
Kampen, Nederländerna
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Islamologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Nyckelord:
Islam, institutionalization, religious chang
Postens nummer:
72706
Posten skapad:
2008-08-05 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007