transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The actuality adverbs 'in fact', 'actually', 'really' and 'indeed'-establishing similarities and differences

Författare och institution:
Karin Aijmer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Proceedings of the BAAL Conference 2007, edited by Martin Edwardes, s. 29
ISBN:
978-0-9559533-0-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
72676
Posten skapad:
2008-08-04 18:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007