transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Piecewise divergence free discontinuous Galerkin methods

Författare och institution:
Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Mats G. Larson (-)
Publicerad i:
Communications in Numerical Methods in Engineering, 24 ( 5 ) s. 355-366
ISSN:
1069-8299
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper, we consider different possibilities of using divergence-free discontinuous Galerkin methods for the Stokes problem in order to eliminate the pressure from the discrete problem. We focus on three different approaches: one based on a C0 approximation of the stream function in two dimensions (the vector potential in three dimensions), one based on the non-conforming Morley element (which corresponds to a divergence-free non-conforming Crouzeix-Raviart approximation of the velocities), and one fully discontinuous Galerkin method with a stabilization of the pressure that allows the edgewise elimination of the pressure variable before solving the discrete system. We limit the analysis in the stream function case to two spatial dimensions, while the analysis of the fully discontinuous approach is valid also in three dimensions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
solenoidal elements, Stokes problem, stream function, discontinuous Galerkin
Postens nummer:
72592
Posten skapad:
2008-07-30 17:41
Posten ändrad:
2016-09-07 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007