transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The hunting of the BLARK - SALDO, a freely available lexical database for Swedish language technology

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Markus Forsberg (Institutionen för svenska språket); Lennart Lönngren (-)
Publicerad i:
Resourceful language technology. Festschrift in honor of Anna Sågvall Hein, s. 21-32
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Uppsala University
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
lexikon, tesaurus, morfologisk analys
Postens nummer:
72504
Posten skapad:
2008-07-18 12:02
Posten ändrad:
2012-12-26 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007