transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consumer attitudes to finances and pensions: A Swedish case study in a European perspective

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Marketing Financial Services. By Jillian Farquhar and Arthur Meidan. 2nd edition,
ISBN:
978-0-230-20118-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
United Kingdom
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Consuumer behavior, financial services, cross-cultural.
Ytterligare information:
Författare och redaktörer Jillian Farquhar och Arthur Meidan. 2nd edition.
Postens nummer:
72453
Posten skapad:
2008-07-15 10:07
Posten ändrad:
2009-01-17 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007