transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corporate Branding, kapitel 11

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Kommunikationsteori: en grundbog. Red. Jörn Helder, Jens Lautrup Nörgaard, Torbjörn Bredenlöw, s. 241-267
ISBN:
13 978-87-412-5126-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Hans Reitzels Forlag
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2009
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Brand, branding, corporate brand, varumärke
Ytterligare information:
Redaktörer Jörn Helder, Jens Lautrup Nörgaard, Torbjörn Bredenlöw.
Postens nummer:
72452
Posten skapad:
2008-07-15 10:04
Posten ändrad:
2010-02-23 19:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007