transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Palliative care and vulnerability of self.

Författare och institution:
Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Contemporary nurse : a journal for the Australian nursing profession, 27 ( 1 ) s. 47-8
ISSN:
1037-6178
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Palliativ medicin
Nyckelord:
Humans, Nurse-Patient Relations, Palliative Care
Postens nummer:
72409
Posten skapad:
2008-07-11 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007