transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Behandling av barnfetma.

Författare och institution:
C-E. Flodmark (-); C. Marcus (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
boken Fetma, s. 309-332
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
72400
Posten skapad:
2008-07-10 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007