transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Könsmakt och könspolitiska intressen

Om könspolitisk representation i svensk kommunalpolitik

Författare och institution:
Anette Gustafsson (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
978-91-628-7442-1
Antal sidor:
262
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Datum för examination:
2008-04-23
Lokal:
Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg
Opponent:
Malin Rönnblom, Umeå universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
72394
Posten skapad:
2008-07-10 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007