transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

pH dependent adsorption and conformational change of ferritin studied on metal oxide surfaces by a combination of QCM-D and AFM

Författare och institution:
Anne Gry Hemmersam (-); Kristian Rechendor (-); Fleming Besenbacher (-); Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik, Chalmers & Institutionen för fysik (GU)); Duncan S. Sutherland (-)
Publicerad i:
Journal of Physical Chemistry, 112 ( 11 ) s. 4180-4186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Kemisk fysik
Postens nummer:
72315
Posten skapad:
2008-07-06 16:56
Posten ändrad:
2009-08-21 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007