transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pad tests in children with incontinence.

Författare och institution:
Anna-Lena Hellström (Institutionen för pediatrik); K Andersson (-); Kelm Hjälmås (Institutionen för pediatrik); Ulf Jodal (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Scandinavian journal of urology and nephrology, 20 ( 1 ) s. 47-50
ISSN:
0036-5599
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Different pad tests were compared in 50 incontinent children. In a 2-hour ward test with standardized activities and fluid provocation 70% were positive. In a simple 12-hour home test with 30 children 68% were positive; when a fluid provocation period was included in the home test with 20 children the frequency increased to 80%. Pad tests are easy to perform with children in the home and are valuable as screening instruments. Further, the simultaneous registration of events gives a more complete picture of the incontinence pattern.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Adolescent, Child, Female, Humans, Male, Methods, Urinary Incontinence, diagnosis
Postens nummer:
72220
Posten skapad:
2008-06-30 12:47
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007