transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är potentiellt kombigods?

Författare och institution:
Bernt Saxin (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi)
Publicerad i:
Transportforum Linköping,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Kombigods
Ytterligare information:
Presentation på Transportforum Linköping, VTI/Vinnova
Postens nummer:
72166
Posten skapad:
2008-06-26 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007