transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

GIS for Describing and Analysing Regional Logistics Systems

Författare och institution:
Rickard Bergqvist (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi); Jonas Tornberg (-)
Publicerad i:
Mapping and Image Science, 2005 ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Regional logistics systems
Postens nummer:
72161
Posten skapad:
2008-06-26 11:38
Posten ändrad:
2013-12-04 05:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007