transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urotherapy in children with dysfunctional bladder.

Författare och institution:
Anna-Lena Hellström (Institutionen för omvårdnad & Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Scandinavian journal of urology and nephrology. Supplementum, 141 s. 106-7
ISSN:
0300-8886
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Biofeedback (Psychology), Child, Humans, Urinary Bladder Diseases, complications, therapy, Urination Disorders, etiology, psychology, therapy
Postens nummer:
72122
Posten skapad:
2008-06-25 14:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007